Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

INHOUD.

Blaüz.

I. Personenrecht.

a. Minderjarigheid en Voogdij 1.

b. Venia aetatis 2.

c. Curateele 2.

d. Inboorlingen en Aziaten 2.

e. Rechtspersonen 3.

f. Domicilie en Ingezetenschap 3.

II. Huwelijk.

a. Trouwbeloften 4.

b. Huwelijksvoorwaarden 4-

c. Rechtstoestand van de getrouwde vrouw 5-

d. Huwelijksvermogensrecht 6.

e. Echtscheiding. — Scheiding 6.

III. Zakenrecht.

a. Eigendomsbewijzen 9-

b. Burenrecht. — Mede-eigendom 10.

e. Eigendomsverkrijging. — Levering 11.

d. Revindicatie. — Bezit 11-

e. Onroerend goed. — Dorpsgronden 12.

f. Heerenrechten. — Grondbelasting 13-

IV. Zakelijke Rechten.

a. Servituten 14.

4. Pand en Hypotheek. — Verband 15.

c. Wettelijke voorrechten 17.

V. Erfrecht.

a. Executeur 18.

b. Testament en Codicil 19.

e. Materieel Erfrecht 20.

Sluiten