Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

c. Rechten van den grondeigenaar. — Licenties. —Afpennen van claims. 63.

d. Rechten en verplichtingen van claim- en standplaatshouders .... 66.

e. Bevoegdheid van den Mijncommissaris 67.

f. Octrooiwet 68'

XIII. Recht. — Rechter en Wet.

a. Internationaal privaatrecht. — Gewoonterecht 69.

b. Minachting van het Hof '0.

c. Toetsingsrecht. — Rechterlijke Bescherming 70.

XIV. Rechterlijke Indeeling. — Procesrecht.

a. Bevoegdheid van den rechter 78.

I. Rechtsbijstand. — Toezicht ?-t.

c. Dagvaarding '5.

d. Provisioneele vorderingen 79.

e. Gedingvoering. — Dingtalen 80.

f. Vonnissen. — Executie 82.

g. Hooger beroep. — Revisie 83.

h. Interdict. — Arresten. — Bevel nisi 84.

i. Proceskosten. — Pro Deo procedure 88.

Sluiten