Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tn een actie wegens ongeval aan reiziger in een postkoets overkomen, tengevolge van liet breken der wagenas, moet de ondernemer van den vervoerdienst de afwezigheid van nalatigheid zijnerzijds bewijzen.

181. Oorzakelijkheid. — H. Naumann vs. J. W. Johnson. O. R. 1895. 253.

Het oorzakelijk verband tusschen schade en beween e schade-oorzaak moet, waar geen rechtsregel een vermoeden ten zijnen gunste vestigt, door den eischer bewezen

worden.

182. Schadebedrag. — H. J. Mor kei vs. De N. Z. A. Spoorwegmaatschappij. O. R. 1896. 101.

Het dubbele bedrag der bewezen verklaarde schade toegekend, omdat gedaagde zich niet gestoord heeft aan de herhaalde klachten en waarschuwingen van eischer.

183. Eigen schuld Nederlandsche Zuid-Afrikaan-

sche Spoorwegmaatschappij vs. Van Rooyen.

O. R. 1896. 145.

Eigen schuld van benadeelde, door niet uit te zien naar "komende treinen op een overweg, doet aanspraak op schadevergoeding te niet.

184. Misleiding. — Frenkel & Co. vs. Freismann en Saphiro. O. R. 1897. 309.

Opzettelijke misleiding omtrent crediet-waardigheid van iemand is een grond voor een actie tot schadevergoeding.

185. Misleiding. — African Banking Corporation vs. Louis Goldbard. O. R. 1897. 547.

Een onjuiste verklaring omtrent de indentiteit van een persoon bona fide gegeven, levert geen actie tot schadevergoeding op.

186. Benadeeling. — Cl ar id ge vs. Francken. II. K. 66. 1885.

Schadevergoeding toegekend wegens verwijdering van

Sluiten