Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280. Gewone actie. — C. van Boeschoten n. o. vs. Eransch Belgische Maatschappij van den Noorder Spoorweg. O. R. 1897. 576.

Een arbitrage beding in een concessie sluit niet uit de bevoegdheid tot instelling eener gewone rechtsvordering tot vernietiging dier concessie wegens bedrog.

IX. BEWIJS. — VERJARING. — ESTOPPEL.

a. Bewijs.

281. Bewijslast. — Dickson vs. Lee. O. R. 1897. 222.

De bewijslast van de verandering in een contract rust op hem, die zich daarop beroept.

282. Overlegging van brieven. — Matabele Syndicaat vs. Lippert. O. R. 1897. 313.

Vonnis tot overlegging door gedaagde in het proces niet alleen van de brieven als voorzitter van het syndicaat, maar ook als particulier geschreven en ontvangen.

283. Bewijs bij verstek. — E. Heineman vs. R. H. Heineman. O. R. 1897. 430.

Bij niet verschijning van den gedaagde in een proces tot echtscheiding wegens overspel werden erkentenissen door gedaagde in andere rechtszaken gedaan als bewijs

O O

toegelaten.

284. Overlegging van boeken. — Troye Exploration Co. vs. Despland. O. R. 1897. 581.

Zoolang de eisch in de dagvaarding nog niet gesteld is, kan een bevel tot overlegging van boeken niet gegeven worden; na dagvaarding echter wel.

285. Overlegging van papieren. — De Nederduitsch Hervormde Gemeente van Rustenburg vs. De Her-

Sluiten