Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

329. Oproeping tot storting op anudceleii. — Ex parte de Liquidateuren der Republikeinsche en Koloniale Leening en Agentschapmaatschappij. O. R. 1894. III. 49.

Alvorens gerechtelijke maatregelen tegen hen kunnen worden genomen, moeten aandeelhouders per aangeteekenden brief worden uitgenoodigd tot storting op hunne aandeelen.

330. Liquidatie. — Ex parte de Liquidateur van de May Deep Level Goudmijnmaatschappij. Bpkt. O. R. 1894. III. 52.

Bij gebleken onmogelijkheid om een voldoend aantal aandeelhouders bijeen te roepen tot het besluiten tot liquidatie eener vennootschap, gaf het Hof bevel tot liquidatie.

331. Reconstructie. — Ex parte Liquidateuren der Birthday Goudmijnmaatschappij. O. R. 1894. III. 58.

Openbare kennisgeving aan belanghebbenden bevolen, alvorens een plan van reconstructie te bekrachtigen.

332. Aandeelencertificaat. — Liquidateuren der 01 ifantsvlei Goudmijnmaatschappij vs. H. B. Marshall. O. R. 1895. 68.

Beslissing over beteekenis van een aandeelencertificaat.

333. Vergadering vau aandeelhouders. — F. Mosenthal cs. Liquidateuren van de Nooitgedacht Victoria Goudmijn maatschappij. O. R. 1895. 78.

Beslissing /over bevoegdheid van aandeelhoudersvergadering in verband met de agenda.

334. Directeuren. — T. A English en M. Devenish os. De Liquidateuren der New Rietfontein Deep Level Gold Mining Co. O. R. 1895. 343.

Directeuren eener naamlooze vennootschap, die tevens aandeelhouders zijn, hebben als zoodanig gelijk stemrecht, als andere aandeelhouders.

Sluiten