Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

too strong for the labouring population and it was not long bofore some of the best estates were turned ont for want of sufficiënt hands to till them. A Labour Act had been passed containing stringent regulations, but it proved a dead letter as far as St. Thomas was concerned" '). Het bestaan van het Negerhollands was geheel afhankelik van 't leven op de plantages; een handels- of haventaal was 't nooit geweest en nu alles zich ophoopte in 't centrum van het verkeer, was 't verdwijnen van de plantagetaal niet meer dan een kwestie van tijd. Tans is 't platteland van St. Thomas en van St. Jan zo goed als ontvolkt. De plantages zijn veranderd in weidevelden of leveren aan verspreid wonende negergezinnen tuingrond voor 't kweken van groente en vruchten. Negen tienden der bevolking leven in of bij de havenstad 2).

Ruim 20 jaar na het tot stand komen der emancipatie, getuigt Addison van Name, wiens werk ik bij 't bespreken der taal herhaaldelik zal noemen, dat het Negerhollands „is confined mostly to the plantations. Until within a few years the Moravian missionaries have preached in this language to the hlacks, but they have now abandoned it for a broken English" 3). Deze schrijver stelde zijn werk samen kort vóór 1870 en hij ontving zijn inlichtingen van een jong man, Frederico Antonio Camps, die van zijn zesde jaar af op St. Thomas gewoond had en „[who] speaks besides the French, also the Dutch and Spanish Creole, all three with great readiness".

De laatste schrijver die met enige uitvoerigheid over 't Negerhollands gesproken heeft is dr. E. Pontoppidan, op St. Thomas. Hij zegt: „im 19 Jahrhundert wurde die englische Sprache mehr und mehr die dominirende und die allgemeine Umgangssprache. Der Gottesdienst in der lutherischen Kirche wurde für die farbige Gemeinde bis in die dreissiger Jahre Kreolisch gehalten; aber als dieses mehr und mehr in Vergessenheit kam, und die Jüngeren zum Beispiel beim Gonfirmationsunterricht die kreolische Sprache als eine fremde Sprache erst erlernen mussten, wurde dasselbe aufgegeben und Englisch substituirt.

') Taylor, blz. 19.

2) A. Kidder Fiske, The West-Inilies, New-York, 1899, blz. 295. ") Van Name, blz. 160, 127.

Sluiten