Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schrijvers van onze taal op He hoogte waren. Door vergelijking van Pontoppidan's spreekwijzen met de overige teksten kunnen we enigszins de afstand tussen liet Kreools der slaven en dat der blanken bepalen; tevens zien we er uit hoezeer 't Engels terrein had gewonnen. — Deze taalproeven worden in 't vervolg geciteerd als T. P.

II. De Duitse groep.

Reeds is hierboven er op gewezen dat in 't algemeen de teksten der Herrnhutters verder van 't Kreools der slaven afstaan en dichter tot het Hollands naderen. Addison Van Name heeft dit kunstmatige van 't Kreools der Moraviese broeders reeds opgemerkt. Hij noemtl) de taal van hun bijbelvertaling en van hun liederboeken „in great measure artificial". Dit kunstmatige karakter wordt door Oldendorp verklaard en verdedigd. Nadat hij er op gewezen heeft dat de armoede van 't Kreools der negers vooral lastig is bij 't overbrengen van de H. Schrift en van godsdienstige liederen, en de zendelingen daarom gedwongen werden „die Tempora passiva ebenso zu formiren, wie im Deutschen oder Hollandischen", gaat hij over tot de volgende theoretiese beschouwingen, die ik wat uitvoeriger meedeel, omdat zij de geest kenschetsen waarin de Herrnhutters hebben gewerkt. „Da die Sprachen der Nationen mit ihren Kentnissen in einem nothwendigen Verhaltniss stehen, und jene nie weiter gehen, als diese reichen; so muss bey der Erweiterung und Besserung der Kentnisse der Neger auch nothwendig ihre Sprache gewinnen. Und da sie, wenigstens den Bussalen, eine fremde Sprache ist, so hat die Verbesserung derselben wenig Schwierigkeit. Aber auch die Creolen lernen sehr gern von den Missionarien, weil ihnen die Sachen wichtig sind, zu deren richtigeren Ausdruck die Verbesserungen vorgenommen werden. Es muss aber damit um ein gut Theil weiter gehen, wenn diese Sprache zur Poesie und zu guten Übersetzungen geschickt werden soll; sie muss nicht nur reicher an Ausdrücken, sondern auch durchaus biegsamer werden. Ersteres wird durch Einführung fremder

') Blz. 160.

Sluiten