Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus (flik, gloof, gliknis. Een enkele maal hebben de Duitsers ook in bun schrijfwijze de e behouden. Bij de Denen is ook in de verbinding gen de e uitgestoten, dus qnuq (genoeg, N. T. D. Mth. 18, 21).

Evenals in de gemeenzame Nederlandse uitspraak, ten minste van een groot deel der Nederlanders, zijn woorden die eindigen op een l + medeklinker niet eensylbig. De fonetiese spelling van Pontoppidan geeft dit weer door de schrijfwijze folluk (volk), morruk (inorg van morgen), selluf (zelf).

§ 38. In attofel voor al te veel en in assens voor absens, beide voorkomend in de T. P., heeft men voorbeelden van proleptiese assimilatie.

Dissimilatie komt voor in slenter voor sleutel (N. T. II. Mth. 16, 19, de Denen hebben steeds sleetel). Slenter en sloter vindt men ook in 't Zeeuws (Verschuur, § 164).

In brambi (mier, T. P. blz. 134 voor bran(d)mier, vgl. Oldendorp, blz. 121) heeft na de assimilatie (* brammie) differentiëring der beide labialen plaats gehad.

§ 39. Gevallen van metathesis zijn: geppes (gesp, G. D. blz. 61), quest (kwetsen, N. T. D. Mrcs. 12, 4), wolter (wortel, N. T. H. Mth. 3, 10, de Denen hebben steeds wortel), cocro (kroko(dil), T. P. blz. 135). Geps en kwesten komen ook in de Nederl. volkstaal voor.

Gurri (T. P. blz. 135) schijnt uit groei te zijn ontstaan, via * goeroei.

C. Funktie en vorm der woorden.

§ 40. In 't Kreools kunnen de verschillende woordsoorten alleen onderscheiden worden naar de betekenis die de bepaalde woorden hebben voor het redeverband. Differentiëring die blijkt uit verschil van vorm — gelijk in onze taal meestal het geval is — ontbreekt. Uitgangen zijn er niet, de schakering van het begrip bij de als stammen gevoelde woorden, hangt af van de samenhang en van de plaatsing in de zin. Derhalve kunnen Nederlandse woorden in funkties optreden die zij in onze taal niet bezitten, of, indien wij aan onze terminologie vasthouden: zelfstandige naamw. kunnen tot werkwoorden, tot bijwoorden en bijvoegl. naamw. gemaakt worden, werkwoorden kunnen

Sluiten