Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ha loop na een ander Pad na sender Land.

13. II.) Maer aster sellie ha ka loop wej, kik die Engel van die Heer ha openbaer sie selv voor Joseph na binne een Droom, en ha seg: hoppo, en neem die Kind mit sie Muder, en vlygt na Egipten, en bliev daesoo tee mie seg na ju; want Herodes sal suek die Kind, for maek hem doot.

14. Maer hem ha hoppo, ha neem die Kind en sie Muder na Donker, en ha vlygt na Egipten.

15. En hem ha bliev daesoo tee Herodes ha ka doot; dat die ha sal vervylt, wat die Heer ha ka seg door die Propheet, die seg; mie ka ruep mie Soon van Egipten.

16. III.) Dietit Herodes ha kik nu, dat die Wiesen ha ka bedrieg hem, hem ha kom gu qvaed; en ha stier yt, en ha lastaen maek doot almael Kinders, die ha wees na binne Bethlehem, en na al die Land daesoo, van twee Jaer oud en daeronder, aster die Tid hem ha ka ondersuek die van die Wiesen.

17. Dan die ka vervylt, wat die Propheet Jeremias ka seg. die seg:

18. Een Stem ka hoor na binne Bama, Kries, Skreew, en gu Hyelen: Bachel kries voor sie Kinders, en no wil wees getroost, voordiemaek sellie no bin.

19. IV.) Maer dietit Herodes ha ka sterv, kik dan die Engel van die Heer ha openbaer sie selv voor Joseph na binne een Droom in Egipten, en ha seg:

20. Hoppo, neem die Kind mit sie Muder, en loop heen na die Land van Israël; want sellie ka doot, die ka suek die Leven van die Kind.

21. Maer hem ha hoppo, ha neem die Kind, en sie Muder, en ha kom na die Land van Israël.

22. Maer dietit hem ka hoor, dat Archelaus ha wees Kooning in Judea, na Plek van sie Vaeder Herodes, hem ha bang vor kom daesoo; maer Godt ha waerskow hem na binne een Droom, en hem ka loop na een Plek van die Land Galilea.

23. En hem ka kom, en ka woon na binne een Stad, die hiet Nazareth; dat die sal kom vervylt, wat die Propheeten ka seg, dat sie Naem sal wordt genaemt Nazareus.

Sluiten