Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loop na binne onder mie Dak; maer seg een Woord alleen, dan mie Knegt sal kom gesond.

9. Want mie bin ook een Mens, die bin onder die Magt, en hab Soldaeten onder mie selv: en als mie seg na die een: loop! soo hem loop; en na die ander: kom! soo hem kom; en na mie Knegt: due dat! soo hem due die.

10. Maer dietit Jesus ha hoor dat, hem ha verwonder sie selv, en ha seg na sender, die ha volg: waerwaer mie seg na jender: mie no ka vind soo groot Gloof na binne Israël selv.

11. Maer mie seg na jender: veele sal kom van Oost en van West, en sal sit na Taefel mit Abraham, Isaac en Jacob na binne die Hemelrik.

12. Maer die Kinders van die Rik, sellie sal gooj sender na die byttenste Dysternis; daer sal wees Kries en Knersing van Tanden.

13. En Jesus ha seg na die Hoofdman; loop heen, en die geskiedt ju, soo als ju ka gloov! en sie Knegt ha kom gesond na die selve yer.

14. III.) En Jesus ha kom na binne die Hus van Petrus, en ha kik die Muder van sie Vrow ha leg, en ha hab die Koors.

15. En hem ha vas hem na sie Hand, en die Koors ha

lastaen hem, en hem ha hoppo en ha dien sender.

16. Maer dietit Avond hajkom, sellie ha bring veele Beseten na hem; en hem ha driev die Geesten yt mit een Woord, en ha genees sender almael, die ha wees siek:

17. Dat die ha sal kom volkom, wat die Propheet Jesaias ka seg, die seg: Hem ka neem ons Swakheiden, en ha draeg ons Siekten.

18. IV.) Maer dietit Jesus ha kik mussie Volk ront sie, hem ha seg na sender, for vaer over na die ander Sie.

19. En een Skriftgeleerd ha kom, en ha seg na hem: Meester, mie wil volg ju, waer ju loop.

20. En Jesus ha seg na hem: Die Vossen hab sender Hol, en die Voglen hab sender Nest; maer die Mens sie Soon no hab, na waer hem kan for leg sie Kop.

21. Maer een ander van sie Disciplen ha seg na hem : Heere, lastaen mie loop heen eerst, en graev mie Vaeder.

22. Maer Jesus ha seg na hem: ju volg mie, en lastaen die Dooje graev sender Dooje.

23. V.) En hem ha loop na binne na die Skip, en sie Disciplen ha volg hem.

24. En kik, een groot Wind ha hoppo na die See, soo dat

Sluiten