Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die groot Baeren ha tue die Skip; maer hem ha slaep.

25. En sie Disciplen ha loop na hem, ha maek hem wakker, en ha seg: Heere, help ons!

ons vergaen.

26. En hem ha seg na sender: jellie kleingloovigen, watmaek jellie bang soo? Soo hem ha hoppo, en ha dreig die Weer en die See; en die ha kom heel stil.

27. Maer die Volk ha verwonder sender, en ha seg: wat Man hem bin, dat die Weer en die See hoor hem?

28. VI.) En dietit hem ha ka kom na die ander Sie na die Land van die Gergeseners, twee Beseten ha kom tegen hem, die ha kom yt van die Graven van die Dooje, en ha wees gu stout, ( soo dat niet een Volk ha derv passeer na die selve Pad.

29. En kik, sellie ha ruep, en ha seg: Jesus, ju Godts 1 Soon, wat ons hab for due I

mit ju? ju ka kom for pien ons eer die Tid?

30. Maer ver van sender ha wees een groot Trop Verkens na die Weide.

31. Soo die Dievlen ha bid hem, en ha seg: als ju wil driev ons yt, lastaen ons vaer na binne na die Verkens.

32. En hem ha seg na sender: vaer! soo sender ha vaer yt, en ha vaer na binne die Verkens; en kik die heel Trop Verkens ha stort sender selv gaugau van die Bergje na binne die See, en ha versiep na binne die Water.

33. Maer die Herders ha vlygt wej; en sellie ha loop heen na binne die Stad, en ha seg die almael, en husoo die ha loop mit die Beseten.

34. En kik die heel Stad ha loop yt, for tegen Jesus; en dietit sellie ha kik hem, sellie ha bid hem, for loop wei van sender Land.

DIE 9. CAPITTEL.

I.) Christus genees een Lam, 1—8. II.) ruep Mattheus, en verantwoordt sie selv en sie Disciplen, 9—17. III.) genees een Vrow, die ha hab Blud-Loop, en wek op die Dogter van Jairus, 18—26. IV.) genees twee Blinden, 27—31. V.) en een Beset, 32—34. VI.) jammer die Volk, 35—38.

En Jesus ha loop na binne 2. En kik, sellie ha bring die Skip, en ha vaer over, na hem een, die ha wees lam en ha kom na sie stad. heel-heel, hem ha leg na bobo

Sluiten