Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om na almael die Plaesen en Dorpen, ha leer na binne sender Skolen, en ha preek die Evangelium van die Rik, en ha genees al Siekte, en al Swakheid onder die Volk.

36. En dietit hem ha kik die Volk, die ha jammer hem gu voor sender; diemaek sellie ha wees versmagt, en verstroojt,

glik die Skaepen, die 110 hab geen Oppasser.

37. Soo hem ha seg na sie Disciplen: die Oogst bin wel groot, maer die Werk-Volk bin weinig.

38. Daeroni jellie bid na die Heer van die Oogst, dat hem stier Werk-Volk na sie Oogst.

DIE 10. CAPITTEL.

I.) Christus stier yt die twaelf Apostlen for preek en due Wonder-Werken, 1 — 15. II.) leer sender, dat sellie sol wees getrouw en bestandig na vervolging en die Dood, en no verlooken hem, 16—39. III.) beloov sender Gnade, die neem sender an, 40—42.

Ïjl n Jesus ha ruep sie twaelf

J Disciplen na sie, en ha giev Magt na sender over die onrein Geesten, for driev sender yt, en for genees al sort Siekte en Swakheid.

2. Maer die Naemen van die twaelf Apostlen bin: die eerste Simon, die bin genaemt Petrus, en Andreas sie Bruder; Jacobus, die Soon van Zebedeus, en Johannes sie Bruder;

3. Philippus en Bartholomeus; Thomas en Mattheus, die Tollenar; Jacobus die Soon van Alpheus, en Lebbeus mit die Tunaem Thaddeus;

4. Simon Gananit, en Judas Iscariot, die ha verraedt hem.

5. Deese twaelf Jesus ha stier

yt, ha belast sender en ha seg: no loop heen na die Pad van die Heidens, en no loop na binne die Stad van die Samaritaenen.

6. Maer loop liever heen na die verlooren Skaepen van die Hus van Israël.

7. Maer loop heen, preek en seg, dat die Hemelrik ka kom diestebie.

8. Genees die Sieken, reinig die Lazares-Sieken, wek op die Doojen, driev yt die Dievlen. Jellie ka ontfang die voor niemendal, jellie giev die voor niemendal weeran.

9. Jellie no sal hab Goud, no Silver, nog Koper na binne jender Beers;

Sluiten