Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70. Maer hem ha weiger die die lm staen daeso, ha kom, voor sender almael, en ha seg: 1 en ha seg na Petrus: waermie no weet, wat ju seg. waer ju ook bin een van sen-

71. Maer dietit hem ha loop der; ju Spraek selv verraedt ju. yt na die Door, een ander ha 74. Soo hem ha begin tor kik hem; en hem ha seg na vervluek sie selv, en sweer; sender, die ha wees daesoo: mie no weet die Mens. En deese ookal ha wees mit Jesus anstonds die Haen ha kraej. van Nazareth. 75. Soo Petrus ha denk op

72. En hem ha weiger die na Jesus sie Woord, die hem nog eenmael, en ha sweer na ha ka seg na hem: eer die die, en ha seg: mie no weet Haen sal kraej, ju sal verlooken die Mens. mie driemael. En Petrus ha loop

73. En beetje asteran sellie, yt, en ha kries bitterlik.

DIE 27. CAPITTEL.

I.) Sellie leever Jesus na Pilatus, 1. 2. II.) Judas vertwieffél, 3—5. Sellie koop een Akker voor die Blud-Geld, 6—10. III.) Jesus beken, dat hem bin een Kooning, no giev geen

Antwoordt, 11 — 14. IV.) Pilatus wil los hem, los dog Barrdbas, en leever Jesus over for geesel en krusig, 15—26.

V.) Sellie bespot hem, set een Kroon van Doornen na sie Kop, en lej hem yt, 27—31. VI.) Simon draeg sie Krus, sellie skink hem mit Gal, partie sie Kleer, krusig ttvee Moordenars mit hem, 32—38. VII.) Sellie bespot hem, 39—44. V III.) veele Teekens geskiedt, dietit Jesus doot, 45—54. IX.) die Vromen kik tu, Joseph begraev sie Likam, 55—61. X.) sellie verseegel die Grav, en bervaer die mit Wagt, 62—66.

Maer na vruvrue die Hoog- leever hem over na die LandPriesters en die Oudste voogd Pontius Pilatus.

van die Volk ha how Raed 3. II.) Dietit Judas, die ha

tegen Jesus, dat sellie ha kan ka verraedt hem, ha kik, dat

maek hem doot. sellie ha ka veroordeel hem na

2. En sellie ha bind hem, die Dood, die ha spit hem, en

en ha lej hem heen, en ha hem ha bring die dertig Silver-

Sluiten