Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen weeran na die Hoogpriesters en die Oudste, en ha seg:

4. Mie ka due qwaet, dat mie ka verraedt onskyldig Blad. Maer sellie ha seg: wat die raek ons? da ju eigen Saek J die bin.

5. En hem ha gooj die Silverlingen na binne die Tempel, ha skej van daesoo, en ha loop heen, en ha hang sie selv.

6. Maer die Hoog-Priesters ha neem die Silverlingen, en ha seg: die no bin regt, dat ons leg sender na binne die Godt kist, voordiemaek die bin Blud-Geld.

7. Maer sellie ha how Raed, en ha koop een Akker van een Pottebakker voor die, for wees een Grat-Plaes voor die Vreemdelingen.

8. Daerom die selve Akker ha krieg die Naem: Blud-Akker toe van Dag.

9. Dan die ka vervyl, wat ka seg door die Propheet Jeremias, die seg: Sellie ka neem derlig Silverlingen, mit die die verkogte ha wordt betaelt, die sellie ha koop van die Kinders van Israël.

10. En sellie ka giev sender voor een Akker van een Pottebakker, als die Heer ka belast na mie.

11. III.) Maer Jesus ha staen voor die Landvoogd; en die

Landvoogd ha vraeg hem, en ha seg; ju bin die Kooning van die Jooden? maer Jesus ha seg na hem: ju seg die.

12. En dietit die Hoog Priesters en die Oudste ha beskyldig hem, hem no ha antwoordt niet een gut.

13. Soo Pilatus ha seg na hem: ju no hoor, hu hart sellie beskyldig ju?

14. En hem no ha antwoordt een Woord selv; soo dat die Landvoogd ha wonder gu.

15. IV). Maer die Landvoogd ha wees gewent, for giev na groot Sondag een Gevangen los na die Volk, die sellie selv

I ha wil.

16. Nu na die Tid die ha hab een Gevangen, een besonders voor ander, sie Naem ha wees Barrabas.

17. Daerom, dietit sellie ha ka kom malkander, Pilatus ha seg na sender: welk jellie wil, dat mie sal giev los na jender? Barrabas? of Jesus, van die die Woord bin, dat hem bin Christus?

18. Want hem ha weet heel wel, dat sellie ha ka leever hem over voor Spit.

19. En dietit hem ha sit na die Regter-Stul, sie vrow ha stier Woord na hem, en ha lastaen seg na hem: no hab for due mit deese Regtveerdig; mie ka lie gu van dag na

Sluiten