Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE 28. CAPITTEL.

I.) Die Vromen wil salv Jesus, hoor van die Englen, dat

hem ka staen op, sellie kik Jesus, 1—10. II.) Die Wagters verhael, rcat ka gebeer, sellie onderkoop sender for swieg, 11—15. III.) Jesus verskien voor die Disciplen na Galilea, belast sender for doop en leer, 16—20.

Maer na die Avond van die Sabbath, heel vrue na die eerste Dag van die ander Week. Maria Magdalena, en die ander Maria ha kom, for bekik die Graf.

2. En kik, een groot Aerbeeving ha kom; diemaek die Engel van die Heer ha kom van die Hemel, en ha loop heen, en ha rol die Steen van die Door, en ha sit na bobo die.

3. En sie Gestalt ha wees glik als die Weerligt, en sie Kleed ha wees wit, als Sneew.

4. Maer die Wagters ha verskrik gu voor hem, en sellie ha kom glik als dooje.

5. Maer die Engel ha ant woordt, en ha seg na die Vrowen: jellie no bang! mie weet, dat jellie suek Jesus, die ka krusig.

6. Hem no bin hiesoo; hem ka staen op weeran, soo als hem ka seg: kom hiesoo, en kik die Plaes, daer die Heer ka leg.

7. En loop gaw heen, en seg na sie Disciplen, dat hem ka

staen op van die Dood; en kik, hem sal loop voor jender na Galilea, daer jellie sal kik hem. Kik mie ka seg die na jender.

8. En sellie loop gaw yt van die Graf rnit Vrees, en mit groot Blieskap, for verkondig die na die Disciplen.

9. En dietit sellie ha loop heen, for seg die na sie Disciplen, kik, Jesus ha ontmuet sender, en ha seg: mie gruet jender! en sellie ha kom na hem, en ha vas sie Vutten, en ha val na grond voor hem.

10. Soo Jesus ha seg na sender: no bang! loop heen, en seg die na mie Bruders, dat sellie loop na Galilea, daer sellie sal kik mie.

11. II.) Maer dietit sellie ha loop heen, kik, Partie van die Wagters ha kom na binne die Stad, en ha seg na die Hoogpriesters, al wat ka gebeer.

12. En sellie ha kom malI kander mit die Oudste, en ha

how Raed, en ha giev Geld gnug na die Soldaeten.

13. En ha seg: jellie seg:

Sluiten