Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frans ranse, Baissae blz. 98, dat dezelfde algemene betekenis heeft gekregen).

skaem ut verwijten, N. T. D. Mth. 11, 20. Deens woord: skamme ud.

skaep scheppen, G. H. blz. 39.

skaapkot schaapskooi, N. T. H. Joh. 10, 1.

skalk boos, N. T. D. Mth. 22, 18.

skel kaf N. T. Mth. 3, 12.

skiffie lade, G. D. blz. 78. •_ -

skimpeer verwijten doen, N. T. H. Mth. 27, 44. Nederl. schimpen,

met uit het Frans overgenomen uitgang.

skoel synagoge, N. T. H. 4, 23; 13, 54. Ook in gebruik bij Nederlandse Israëlieten (Duits Schule).

skribent schrijver, Evang. Leerb. blz. 47.

skoen hoefijzer, G. D. blz. 75. Danisme? (hmtesko).

slaeg slaan, doden, N. T. D. Mth. 26, 31.

sleuter sleutel, N. T. H. Math. 16, 19.

slot (toe) sluiten, N. T. H. Mth. 23, 13.

smoelband muilband, N. T. 2 Cor. 9, 9.

smoor braden, G. D. blz. 67.

soeht zacht, N. T. Mth. 11, 8.

solier bovenzaal, N. T. H. Mrcs. 14, 15, Germanisme; de Denen

hebben solder.

som sommigen, N. T. Luc. 13, 31.

soo lang daar, aangezien, N. T. D. Mth. 14, 9.

soo soo te vergeefs, voor niets, G. D. blz. 72. Ook in 't Negerengels.

(Vgl. Eng. SI> so, onverschillig, middelmatig).

soopie rum, G. D. blz. 57.

soutkop bussaal, zoutwaterneger, G. H. blz. 110.

sowed gut pekelvlees, zoutewaar, T. P. blz. 138.

spandeer, spendeer uitgeven, N. T. Luc. 8, 43.

spanspek meloen, G. D blz. 64. Ook Afrikaans; zie Mansvelt i. v.

spit boosheid, N. T. D. Mth. 27, 18; spittig nijdig, G. D. blz. 72.

spring bron, N. T. Jacob. 3, 11, 12.

steek weg zich verschuilen, G. D. blz. 41.

stik stuk (gedeelte van een akker), G. D. blz. 75 (ook in Nederland

gebruikelik); stuk (van achten), rijksdaalder, G. D. blz. 55. stoffleis gestoofd vlees, T. P. blz. 138.

stokoj verontschuldigen, Ev. Leesb. blz. 44. Oorsprong mij onbekend.

Sluiten