Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JK KINDJE

VOOR M. H.

Dat blijft wel altijd 't allerliefste lied:

't Rond zijig kopje vast tegen je wangen,

Je blonde kindje, spartlend van verlangen,

Als 't moeder ziet.

Dat is alleen al kleurgetoover waard:

't Kersroode mondje, dat zoo zoet kan vleien, Zoo koozcnd kraait en waarvan moeder 't schreien Altijd bedaart.

Dat is héél schoon en zangerig geluid:

't Getrip van voetjes, die zoo luchtig dansen Door 't leven heen, dat enkel zonneglansen Strooit voor hen uit.

Dat is de rijkste gaaf, die God je bracht: Het kleine zieltje zonder schuld of logen, Je blonde kindje met z'n bruine oogen, Zoo blank, zoo zacht.

Sluiten