Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IDYLLE

In 't zonnig water spieglen zich dc rozen,

Lichtgele rozen, zwaar van zomerregen;

De lucht is heel teer blauw, met zilvren vegen;

En witte doffers met de gaaikes koozen

Op spitse lijst en ronde vensterbogen

Van 't blanke huis, dat tusschen lariksboomen

Verscholen ligt, een sprookjesslot! Der droomen

Lichtblije stoet is pas hier langs getogen.

De kop gedoken in de donzen pluimen,

Glijden de zwanen over 't glinsterend water,

En dc fontein laat met een koel geklater

Haar forschen straal in 't marmerbekken schuimen.

Niets komt de kalme, zoete stilte storen,

Een merel huppelt fluitend door dc paden.

En langzaam dwarrlen gele rozenbladen.. ..

In 't verre woud doet zich de koekoek hooren.

Sluiten