Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557- Oorlogsverklaring van Engeland en

Frankrijk aan Spanje K. Dugn. 2148

1557. Dood van Karel V K „ 2155

1559. Vredesonderhandelingen tusschen

Frankrijk en Spanje . ... K. „ 2178 1559- Vrede tusschen Frankrijk en Spanje.

K. „ 2187

1559. Huvvelijk van fllips II en isabella

van Frankrijk K. „ 2200

1560. Vrede met Spanje. PERRENOT, bisschop van Arras K. „ 2236

1561. Leggelt voor de Kamer van Hollant.

Borstbeeld van FlLIPS II ... K. „ 2287

1561. Wijs bestuur van de hertogin VAN

Parma, met PONDER . . . 7.. „ 2300

1562. Ongunstige tijdsomstandigheden. Z. ,, 2311

1562. Idem K. „ 2322

1564. Op het ontzet van Oran K. „ 2386

1564. Rekenpenning K. „ 2398

1564. Ontzet van Malta en overwinning op

Sultan Somman II K. „ 2404

1564. Ongerustheid in de Nederlanden.

Strengere vervolging der onroom-

schen K. „ 2407

1564. Rekenpenning van Gelderland. Vz.

REKE K. .. 2421

1566. Overstroomingen in Zeeland. K „ 2437

1566. Verzet van BREDERoDE tegen de

Inquisitie K. „ 2438

1567. Beroep op de zachtmoedigheid van

FlLIPS II K. ,, 2454

1568. Bedreiging van FlLIPS II tegen de oproerlingen K. „ 2479

1569. Misnoegdheid van Al.va tegen

Utrecht, met LACHRIME K „ 2492

Sluiten