Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1569. Legpenning voor Koning's rekenkamer K. Dugn. 2501

1570. Algemeene vergiffenis . K. „ 2515 1570. Allerheiligen vloed in Zeeland . K. „ 2518 1570. Rekenpenning van Brabant . . K. „ 2520 1570. Idem, in Hollant geslagen . . K. „ 2521

1570. Ter eere van Filips II en IsABELLA

VAN VALOIS K. „ 2529

1571. Slag bij Lepanto K. „ 2538

1572. Geboorte van den prins Don DlÊGO.

K. „ 2560 *573- Vertrek van Alva uit de Nederlanden Z. „ 2591

1573. Legpenning met borstbeelden van Filips II en Anna van Oostenrijk.

Vz. PHLS D.G. HISP. Kz. REGIS.

K. „ 2595

1574. Vrijheid van Godsdienst . . . K. „ 2630

1574. Idem K. „ 2631

1575 Afbreken der vredeonderhandelingen

met Spanje. Kz. groote hoed . Z. „ 2647

1575. Idem K. „ 2648

1575- De roomsche godsdienst door de

Staten verboden K. „ 2649

1575. Idem. Vz. jaartal door roosje gescheiden — „ 2650

1575- Standvastigheid der bondgenooten. K. „ 2656

1575. Legpenning van Utrecht met borstbeelden van Filips II en Anna van Oostenrijk. Met TRAIE . . K. „ 2659

1576. Hoop op vrede in de Nederlanden. K. „ 2680 15 75- Op de inlandsche oneenigheden. K. „ 2690 1576. Pacificatie van Gent . . . . K. „ 2692 1576. Idem, zonder hand uit de wolkenen

met OCRLE K. „ 2694

Sluiten