Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1609. Twaafjarig Bestand K. Dugn. 3642

1609. Idem. Kz. X ZEL ■&.... Z. „ 3644 1609. Idem. Keerz. ZEEL, kroon tus-

schen • • n 3ö45

1609. Twaalfjarig Bestand K. 3647

1609. Idem K. „ 3648

1609. Idem „ 3649

1609. Idem „ 3651

1609. Milddadigheid der Aartshertogen. K. „ 3658

1609. Legpenning van Maastricht . . K. „ 3661

1610. Rechtvaardigheid en godsvrucht der aartshertogen K. „ 3664

1610. Moord op Hendrik IV ... z. 3665

1611. Tot lof der aartshertogen. . . K. „ 3670

1612. Eendracht der Nederlandsche gewesten K. verg. „ 3674

1612. Onlusten te Utrecht . . K. verg. „ 3681

1613. Stillen der onlusten te Utrecht. K. „ 3689

1613. Idem Z.en K. „ 3690

1613. Kerkelijke beroeringen. . . . K. „ 3693

1613. Godsdiensttwisten te Aken . . K. „ 3697

1614. Op het dubbel rechtsgebied van

Maastricht k. „ 3707

1614. Standvastigheid der aartshertogen. K. „ 3709

1615. Rekenpenning van Brabant Z. en K. „ 3714 1615. Op den voorspoed der Nederlanders.K. „ 3716

1615. Idem, te Antwerpen geslagen K. „ 3717

1616. Voordeel in de beide Indien. . K. „ 3722 1616. Krijgsbedrijven in Gulikerland . K. „ 3726

1616. Krijgstochten in Gulikerland. Keerz.

COMP EN BRA 37-7

1617. Eeuwfeest der Reformatie. Vóór het muntteeken • K. „ 3733

i6i7- Idem K. „ 3737

1619. Onlusten in Oostenrijk. . . . K. „ 3755

Sluiten