Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815. Inhuldiging van Willem I als Koning der Nederlanden te Brussel. 46 mM.

(ruiling) Br. DlRKS 61

1823. Vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst, te Haarlem gevierd. 36 mM Z. „ 215

1830. Wijsheid van willem I. 50 mM. Br. „ 344 1832. Vijftig-jarig bestaan van het Werkhuis te Amsterdam. 43 mM. . Br. „ 460 1834. Op het vijftig-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Kr. „ 496

1834. Op het tweehonderd-jarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam. 45 mM. (ruiling).

Br. „ 499 1837. Overlijden van H. M. de Koningin

der Nederlanden. 41 mM. . . Z. „ 531

1837. Idem (ruiling) Br. „ 531

1838. Op de invoering der nieuwe Nederlandsche wetgeving. 64 mM. (ruiling).

Br. „ 539 1838. Ramp van Woerden na vijf en twintig

jaar herdacht. 38 mM. (ruiling). Br. „ 542 1840. Strooipenning bij de inhuldiging van koning Willem II te Amsterdam. 23 mM Z. „ 576

1840. Oprichting ruiterstandbeeld ter eere van prins WILLEM I te 's-Graven-

hage. 68 111M Br. „ 639

1845. Opening en inwijding der nieuwe

beurs te Amsterdam. 47 mM. . Br. „ 642 1849. Strooipenning bij de inhuldiging van willem III als Koning der Nederlanden. 23 mM. (ruiling). Z. en br. „ 690

Sluiten