Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. ARMENPENNINGEN.

z. j. Alkmaar. Armenpenning (groote). K. M. v. H. 82. 142 1574. Leiden. St. Catrijne Gasthuis. Noodmunt van vier penningen . . K. „ 174. 319 z. j. Idem. Armenpenning (Doopsgezinde

Gemeente).

1758. Idem. Penning voor behoeftigen

(Waalsche Gemeente). . . . K. „ 142.318

VIII. BRANDSPUITPENNINGEN ENZ.

z. j. Amsterdam. Zonder Zon op de

voorzijde K. M.v. H. 73. 120

„ Alkmaar K.

„ Hillegom K.

„ 's-Hertogenbosch. Blickwerkersgilt.

K.

„ Antwerpen. Adrespenning, Ff.LIX GOEMANS, Hoedenfabrikant. . K.

AFDEELING B.

MUNTEN.

Frankische rijk:

Tiers de sol d'or, barbaarsch hoofd. G. 1.3 gr. . verg. V. D. CHIJS. 1. 13 814—840. Lodewijk de Vroome,

Denier,

vz. * HLVDOVICVS IIP grieksch kruis met vier punten,

kz. * PISTIAHA RELIGIO,

Christentempel .... GARIEL XLIII. 4

Sluiten