Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1790. Halve dukaton (aankoop) . . VERKADE 82.2

1790. Duit » 9^*5

1792. Halve dukaton (aankoop) . . „ 82.2

1794. Duit • • » 9^-6

1797. Idem .» 96.6

Provincie Westfriesland:

1593. Stuiver » 73-2

1595. Stooter » 62.4

1601. Roosschelling » 71 • 4

1616. Duit » 7 5-6

1658. Idem, wapens der 3 steden. . „ 75-8

1658. Idem » 75*7

1662. Halve dukaton (aankoop). . . „ 61.2

1663. Duit » 57*7

1673. Dukaton, te Enkhuizen geslagen.

Zonder randschrift. (Aankoop) „ 62.3 1673. Stuiver, te Enkhuizen geslagen. „ 74-2 1676. Nederlandsche rijksdaalder (aankoop) » 65.3

1676. Scheepjesschelling .. 72-3

1676. Dubbele stuiver » 74-5

1676. Stuiver » 74*6

1677. Nederlandsche rijksdaalder (aan¬

koop) » ^5-3

1677. Scheepjesschelling 72-4

1678. Idem » 7--4

1678. Dubbele stuiver „ 74-7

1702. Duit, 't jaartal tusschen punten „ 76.1

1707. Idem » 76.1

1716. Scheepjesschelling, piedfort □ .» 39°*

1720. Duit » 76-4

1722. Idem » 76.4

1724. Scheepjesschelling, Uniewapen .

1738. Stuiver, afslag in goud. 1.7 gr. „ 75-3

1738. Stuiver » 75-3

Sluiten