Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T uchthuis munten: ) 824. 's-Hertogenbosch. Vijf-en-twintig

cent Tin.

1824. Idem. Vijf cents

1824. Idem. Cent

z. j. Leiden. Cent

1586. Amsterdam. Avondmaalpenning

der Waalsche Gemeente. L. M. V. H., 65.101 's-Hertogenbosch. Loodje der Confrérie St. Eloi ....

Amsterdam, Maart 1906.

Sluiten