Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tuberculose-lijder, die een goeden eetlust had, tot een maaglijder kweekt, die niets meer verdraagt.

Onder goede voeding valt te verstaan een juiste keuze van smakelijk bereide, krachtige voedingsmiddelen, die door den patiënt prettig opgenomen, goed verdragen en gemakkelijk verteerd worden zonder stoornissen. Dit alles moet hem toegereikt worden zonder dat de patiënt door de eentonigheid van het menu zijn eetlust ziet heengaan. Wanneer op al deze dingen met groote zorg gelet wordt, dan zal men kunnen bereiken wat Grancher zoo aardig zegt: één portie te geven voor het instandhouden van het lichaam en daarbij nog een portie, die voor de genezing dient. Geen wonder dat in de dagelijksche praktijk, noch de goede raad van den geneesheer, noch de goede wil van de huisgenooten, noch beide te samen kunnen bereiken, wat door een goed geleide sanatoriumbehandeling met betrekking tot de voeding kan verwezenlijkt worden.

De invloed van lucht en klimaat kenden de Ouden reeds. Zoo ried dan ook de door eeuwen beroemde Hippocratische school der Geneeskunde bij phthisis (tering) verandering van woonplaats aan. Celsus (30—50 na Christus) legde grooten nadruk op zeereizen en op het verblijf buiten op het land gedurende den zomer, terwijl Galenus (130—200 na Christus) veel verwachting had van melkkuren in het gebergte. Men zou bijna vermoeden of Galenus' opvattingen den grondslag vormen van de nieuwere geneesmethoden der tuberculose, die ons Brehmer en Dettweiler leerden kennen.

In 1854 kwam de jonge Duitsche arts Brehmer met de stelling voor den dag: de longtering is geneeslijk; zij is onder gunstige omstandigheden door een doelbewuste hygiënisch-diaetetische behandeling in een inrichting geneeslijk. Deze verklaring van den jongen arts wekte in het begin wat verbazing en een meewarig schouderophalen van de oudere dienaren der medische wetenschap, die al hun leven met tal van medicamenten genezing hadden beproefd en zoo weinig hadden kunnen bereiken.

Brehmer heeft het niet bij een verklaring gelaten, maar de daad bij het woord gevoegd en in 1854 een sanatorium te Görbersdorf in Sileziën opgericht in het Waldenburger-gebergte. Brehmer's leerling

Sluiten