Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen dat wicht, waarvoor ze zoo even nog zooveel mededoogen koesterden.

Een onwillekeurig terugdeinzen, een bang zijn voor dat hulpeloos, zwak wezentje, nog immer schreeuwend

van den honger.

l)e vrouw des huizes, vrouwe van Eerenstein, is de eerste, die den moed heeft het tot zich te nemen om voorzichtig met kleine lepels een weinig melk te gieten in het keeltje.

Haar pogingen, terstond in het werk gesteld om een jonge kraamvrouw te vinden, die de kleine zal zogen, mogen niet slagen.

Er is geen enkele vrouw in het geheele dorp. die haar lichaam wil bezoedelen door de aanraking met dat

duivelswicht.

Het in haar huis houden van den kleine, het liefdevol, barmhartig niet verstooten, wordt uitgekieten als een Goddelooze daad.

Enkele dagen later echter een geheele ommekeer in het denken en voelen der menschen.

I)e justitie heeft nauwkeurige onderzoekingen gedaan omtrent de herkomst van den vondeling, die echter tot geen ontdekking hebben kunnen leiden; zij heeft alle winkeliers in stoffen goederen in het geheele land van Heerlen, Maastricht en Val ken borch gehoord; geen enkele echter, die zich herinnerde, die goederen in zijn bezit gehad te hebben, geen enkele derhalve die den kooper kan aanwijzen; geen enkel feit, geen enkel vermoeden, dat leiden kan tot eenig spoor; alleen hebben schout en schepenen de over-

Sluiten