Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen luister bijzetten — wil je dat doen, Theo, toe, beloof het me; 't zou mijn oud-zijn zoo verlichten.

„Maar «lut kan niet, dat mag niet.

„Dat mag wel, als ik je adopteer als mijn zoon. ') „Als .... u ... . mij adopteert als .... uw zoon, vraagt hij, verbaasd den ouden man aanstarend met groote, ronde oogen.

Ja, als ik je adopteer, maar daarvoor eischt de wet ook jouw toestemming; ware dat het geval niet, dan had ik je dit alles nooit verteld, ik had je dit leed nooit berokkend; je zult mij misschien erg egoïstisch vinden als ik je beken, dat mijn eerzucht en ijdelheid mij dwingen je thans dat geheim te openbaren, je dat verdriet aan te doen."

„ lk begrijp u niet."

„Ik ben trotsch op dien naam, zooals ik je al gezegd liel) en 't is mijn vurigste wensch, dat ook na mijn dood die naam zal voortleven; antwoord me dus; ik heb je altijd liefgehad alsof je mijn zoon waart, wil je het nu in werkelijkheid worden V'

„Dank u voor uw vereerend aanbod, maar ik kan het niet aannemen."

„Je weigert! dat is niet mooi van je. Theo.

„Och vader, wees niet boos, maar ik kan. ik mag niet anders handelen."

„Waarom niet?"

„Omdat misschien mijne moeder nog leeft en zonder die vrouw, die eens mij het leven heeft gegeven, die eens mij van den dood heeft gered, ken ik me zeiven het recht niet toe in deze te beslissen.

') Te dien tijd bestond nog de adoptie.

Sluiten