Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man, die het hardnekkigste weerstand heeft geboden, de in Kis gevondene, de waardigste van hen allen, heeft met een stok enkele malen op het tafelblad geslagen.

Kene van geest en geestdrift tintelende rede. waarin de spreker hulde brengt aan de buitengewone volhardingskracht van den overwinnaar, aan de uitstekende conditie van zijn beenen, van zijn hart, van zijn longen, van zijn maag — vooral van zijn maag —, om dezen vervolgens onder luid handgeklap en oorverdoovend voetgetrappel de door hem behaalde prijzen over te reiken, bestaande uit: 1 "een mooi rond doosje inhoudende tien goudstukken ieder van twintig francs, 2 " een keurig gecalligrapheerd testimonium, waarin de plechtige verzekering, dat hij in hun oog steeds zal zijn uk Wereldkampioen, 3° een getuigschrift, vermeldende, dat op den weg Valkenburg—Heerlen—Simpelveld— Wijlré—Valkenburg voor een bier-tietswedstrijd de „Mozes (Jalin" het beste en goedkoopste merk is.

En Mozes bedankt den redenaar en de andere hem verecrende vrienden met lieve lachjes, met lianddiukjes en knipoogjes, hen allen tevens de verzekering gevende, dat „moclite de liiëreduks revanche wille höbbe, er zich altied disponibel stelde.'1

Zóó is de marskramer Wereldkampioen geworden en dezen titel is hem tot op dit oogenblik niet betwist!

Sluiten