Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mende Anopheles maculipennes ook al weer bij toeval nooit malariaplasmodiën overbrengen?

Dringt zich hier niet veel meer de vraag op den voorgrond: „Is de bodemsamenstelling niet van zeer groot belang voor het ontstaan van ziekten in het algemeen?"

Het zal U wellicht bekend zijn, dat het eiland Réunion nabij Madagaskar bekend was om den gunstigen gezondheidstoestand — zoodat de Engelschen er een sanatorium wilden bouwen voor de aan malaria lijdende militairen en schepelingen uit hunne koloniën.

Zoodra men echter een begin makend met den bouw, in den grond ging graven, ontstond er een heftige malariaepidemie — zonder dat men er van te voren muggen heengezonden had.

In Nederlandsch-lndië zijn er streken met stijle koraalklippen, zonder poelen, grachten etc., waar de inlander den vreemdeling waarschuwt weg te gaan, wanneer het koraalrif begint te ruiken; — blijft men er toch, dan is men vrij zeker heftige malaria te krijgen, zonder dat er een mug in den omtrek te bekennen is.

Een oud voorschrift voor den dienst aan boord van marineschepen was dan ook, dat men bij het poetsen, schoonmaken van het schip geen koraalzand mocht gebruiken— uit vrees voor ontstaan van malaria.

Tandjong Priok, dat vroeger een gezonder oord was, is door de uitgravingen voor den aanleg der havenwerken een broeinest van malaria geworden, zoodat tal van Europeanen er hun graf vonden. Zoodra de grond daar tot rust kwam, was ook de malaria weer bezig te verdwijnen.

In Kaïro zijn de slaapgelegenheden in de grootere hotels en woningen omspannen met muskietengaas.

Sluiten