Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hunne gedeukte harnassen, niet modder en slijk bedekt; soms een schelle rinkelende slag van een paard, dat in de laatste stuiptrekkingen van den doodstrijd zijn hoeven slaat tegen het pantser van den gevallen krijgsman; daar weder Limburgers en Brabanders elkander nog omvattend met klemmende vuisten, als het ware nog strijdend na den dood.

Hier Thierry van Heinsberg, de beide armen nog geslagen 0111 de hem door zijn heer toevertrouwde banier; naast hem Herman van Quaede Ribbe, een jonge dienzelfden morgen nog door den Brabandschen vorst tot ridder geslagen edelman, liggend op den rug, de beenen bedekt door het op hem gevallen paard; in diens onmiddellijke nabijheid, de proost van Aken. een der legeraanvoerders van Jan l met gespleten hoofd, tengevolge van een slag. hem toegebracht door een der ridders van Valkenburg en verder overal Limburgers en Brabanders uitgestrekt, bewegingloos naast, over en op elkanders lijken; daartusschen de gewonden met wanhopige inspanning opheffend bet sidderende lichaam, kermend met gebroken stem uit de verschroeide kelen „water" „water"; onder deze laatsten Gozewijn van Borne, die steeds heeft gestreden aan de zijde van Reinoud; hij heeft twee zijner zonen den heldendood zien sterven, voordat hij zelf zwaar gewond van zijn paard is gevallen; hij wordt eindelijk gevonden en herkend door een derden zoon, die als Franciskaner monnik den stervenden de laatste sacramenten toedient.

Hier een gevallen strijder met een gelakt kruis

Sluiten