Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L'/ tsC-i'

DE BESNIJDENIS

In zijn vollen omvang zul ik dit onderwerp hier niet kunnen behandelen, want dan zou ik veel te lung en te breed worden. Ik laat o.a. het technisch gedeelte der quaestie geheel rusten, en verwijs hen, die van de onderscheiden manieren der besnijdenis hij verschillende volken meer willen weten, naar andere schrijvers. Kir hard Andree vat in zijne Ethnographische Parallelen und I 'ergleiche 1 wat daaromtrent bekend geworden is, dus samen: „Die Art, in welcher das mannliche Glied verunstaltet wird, ist verschieden. Am haufigsten ist es die einfache Circumcisio, welche sich mit der Entfemung der Vorhaut entweder teilweise oder bis zur Corona glandis begnügt. Als Fortsetzung davon erscheint das Aufschlitzen der Ilaut aut dem Rücken des Gliedes, verhuilden mit Abtrennung von der Rauchhaut, wie es bei einem Araberstamme vorkommt. Ahklemnmng der Vorhaut - findetsich in Indonesiën.:i Eine einfache weit verbreitete Form ist das Aufschlitzen der \ orhaut über der Eichel.... Am weitesten gehen einzelne südaustralische Stamme, bei denen ein Einsclniitt in das Glied von unten bis zur Harnröhre statttindet".

Meer wil ik hiervan niet zeggen, en ook over de werktuigen, waarmede de besnijdenis geschiedt, evenals over den leeftijd, waarop ze plaats heeft, thans niet uitweiden.

1) Zie de Xeue Folge (1889), S. 204 f.

2) „De besnijdenis geschiedt dan door wegneming der voorhuid. Het praeputium wordt tusschen twee scherpe stukken bamboe geklemd, ten gevolge waarvan de voorhuid opzwelt en na putrefactie afvalt" (Wilkkn).

3) De eilanden van den Indischen Archipel. — Vgl. <1. A. Wii.kkx, liijdr. t. d. Taal, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië X, blz. 165 —206.

Sluiten