Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik laat dus Chkynk verder ter zijde en begin dan niet te zeggen, welke volgens mij tic zin der korte mededeeling is, om daarna er nog een paar woorden aan toe te voegen over verklaringen, die m. i. onjuist zijn.

Op zijne reis naar Egypte wordt Mozes plotseling krank, wat de sage in den toenmalige» stijl e» volgens de toen heerschende denkwijs 1 uitdrukt door het bericht, dat een god hem op den weg aanviel. Die god heet hier Jahve, wat in een Jahvistisch verhaal natuurlijk is; oorspronkelijk kan in de sage een andere demon genoemd zijn.

'>ni het onheil at te wenden en Mozes te genezen, grijpt zijne vrouw naar een tooveriniddel-: zij snijdt haren zoon de voorhuid af. Met deze voorhuid, die natuurlijk bloedig is, bestrijkt zij •' de schaamtedeelen van Mozes. IX' manipulatie heelt liet gewenschte en beoogde gevolg: Jahve laat van Mozes af, de ziekte wijkt. Terwijl Zippora dit met vreugde waarneemt, roept ze uit: #^ij zi.jt een bloedbruidegom. Dit zei ze, teekent de verhaler vrij naïef aan, met liet oog op de besnijdenis.

W at de Leidsche vertalers bij dezen tekst opmerken, is gedeeltelijk juist, gedeeltelijk onjuist. .luist is de opmerking: „wat Zippora deed, was niet herstel van een verzuim, maar het attiigrijjien van een middel tot verzoening van den vertoornden Jahwe' . Als er eene leering in liet verhaal is, dan zeker deze: het besnijdenisbloed heeft verzoenende, genezende kracht. Ln dat heeft het, omdat bloed der genitalia, evenals bloed der menstruatie en van offerdieren, oudtijds heilig geaclit werd. Geheel op dezelfde manier als Ex 1222 het bloed van de paasdioffers gestreken wordt aan de huizen om het verderf daarvan af te weren, dat in de gedaante van den doodsengel de drempels zou overschrijden, wordt Ex t •-'•"> het bloed van een besnedene gebruikt om iemand van eene ernstige krankheid te genezen. Het werkwoord Hif. van

1) Vtfl. Stade, lJibl. Tlieol. I, 91,99 f.

2) „1 lei li uittel sind fust immer Zauberinittel" (Wklmiaiskx, Koste 100 ).

.5) „Das Btreichen uiul Hei ben koiiimt als Methode des Heilzaubers vor" (Welliiausen ib. 8. lül).

Sluiten