Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slapen, dan kalmeert een vochtig-warme omslag. Vibreert het geheele zenuwstelsel, heeft men een gevoel, alsof men zoo uit zijn vel zal schieten, dan brengt een bad (28—32° C.) van een half of heel uur, rust. De kalmte, gegeven aan de huidzenuwen, wordt overgebracht op de hersens, 't uitgangspunt van de prikkeling. Werkt het hart 's nachts met hevige schokken en verhindert dit den slaap, dan komt het weer in normalen toestand door een koud compres of een ijsblaas.

Bij de afzonderlijke behandelingsmethoden, die we nu even aanroeren, en die de leek moet kennen, om ze toe te passen, wordt het geheele lichaam of gedeelten ervan behandeld, door wrijvingen, wasschingen, zacht kloppen, vochtige inwikkelingen of omslagen, en ook wel door volslagen, halve of gedeeltelijke baden. Hierbij kan de behandeling direct zijn en dan komt het water onmiddellijk met de huid in aanraking, of ook wel indirect en dan heeft aanraking plaats door middel van de hand of van een doek.

De natte, koude omslagen, die we maken door eenvoudig een saamgevouwen linnen doek in 't water te doopen en daarna even uit te wringen, passen wij toe bij hoofdpijn, hartklopping, pijn in 't lijf en alle andere pijnlijke aandoeningen, onverschillig waar zij zich voordoen. Men hoede zich daarbij voor de fout, om ze geheel te vernieuwen, wanneer ze warm worden. Voor een versche bevochtiging bette men ze met koud water. De warme omslagen passen we toe bij migraine, maagkramp, darmkoliek en hevige zenuwprikkeling. Een lijfgordel of neptunusgordel voor den nacht bij nerveuze diarrhee en algemeene verzwakking van de spijsverteringsorganen legge men aan door een lap, 2 a 3 hand breed, eerst nat en daarna droog om het lichaam te slaan. Een natte inpakking, door het naakte lichaam te pakken in een laken, gedoopt in water van 15—18° C., doet uitnemende diensten, bij groote onrust der zenuwen of bij slapeloosheid; men moet dit middel evenwel 2a 3 uur onafgebroken toepassen. Wrijvingen en kloppingen worden het best door een helper ten uitvoer gebracht. Deze moet bij algemeene verzwakking of uitputting met een natten handdoek het heele lichaam snel bevochtigen en daarna droog wrijven, of wel, hij slaat een

Sluiten