Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet ingebeeld, vermag weg te nemen: de goede dokter is tevens zielsdokter. Welnu dan, lieve lezer, neem dan ook gij de woorden, die ik tot u richten ga, geloovig aan: Vat moed, laat de hoop niet zinken, volg ernstig mijn adviezen op! Schep vreugde in 't leven, oefen u in zelfbeheersching en koester hoop voor de toekomst. Wordt gij wankelmoedig, zoek dan bezigheid in de vrije natuur, wier wonderen onuitputtelijk zijn en wier beschouwing een bron van levenskracht is.

Veel zieken, meest vrouwen en meisjes, die zoo vermagerd en van wilskracht beroofd zijn, dat ze zich niet zelf kunnen aankleeden, brenge men naar een zenuwinrichting, daar ze minder goed in een particulier huis kunnen verpleegd worden. In de inrichtingen wordt gezorgd voor een nauwkeurige, zorgzame, natuurlijke en geregelde levenswijze, terwijl het noodige geestelijke toezicht steeds wordt uitgeoefend; hier vindt men ook gelegenheid voor de mestkuur, symsteem Weir-Mitchell en Playfair, zonder dat natuurlijk de overige hulpmiddelen als: massage, rust, gymnastiek en waterkuur nagelaten worden; vooral is hier uitstekend 't ontbreken van de omgeving der zieken, welke dikwerf den grond tot de ziekte legde. De voeding geeft wel eens moeilijkheden; bij sterken afkeer van eten moet de lavementspuit gebruikt worden; eet de patiënt nog niet, dan beginne men met melk, n. 1. om de 2 uur een eetlepel of wel een halve kop en zoo steeds meer tot 1 — 2—3 liter dagelijks bereikt is. Om de melkkuur wat te vergemakkelijken kan men van thee, chocolade enz. gebruik maken. In de derde week kan men een aanvang nemen met vleesch, groenten, brood enz.

Ten slotte mogen wij niet de zeebaden en buitenverblijven, het gebergte en de zee als machtige genezende krachten vergeten. Een kortere of langere kuur in een vreemde plaats of een vreemd klimaat en verandering van lucht verlevendigt 't lichaam en doet 't zenuwsysteem krachtiger functioneeren. Voortreffelijk werkt een zeereis. De stilte en goede verpleging, 't eentonige beeld der zee, de ongestoorde nachtrust, 't droomen op 't dek en 't vroeg naar kooi gaan, brengen nieuwe levensvreugde, een nieuwe dosis kracht, een verhoogde frischheid van geest.

Sluiten