Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan weer op. De geslachtelijke gevoelens voor ééne vrouw zijn spoedig veel verminderd en de „Wittebroodsw&,« zijn niet ten onrechte spreekwoordelijk geworden. Iets geheel anders is het bij de vrouw die bemint. Zij geeft zich aan den man harer liefde geheel en voor haar geheele leven, en heeft geen moeite hem trouw te blijven als geldnood of andere omstandigheden (waaronder vooral de zorg voor kind of kinderen) haar niet tot het tegendeel dwingen; vandaar het heirleger prostituées.

De man daarentegen kan, zonder zich geweld te doen, zeer goed met meerdere vrouwen dan eene die hem lief is, sexueel verkeeren, zonder dat het zijn gevoel voor die eene veel vermindert. De geslachtsfunctie is bij hem veel zuiverder physiek dan bij de vrouw, gaat als 't ware buiten zijn ziel om. De man is polygaam (meervoudig wat gesl. leven betreft) aangelegd, de vrouw meer monogaam (enkelvoudig daarin). Met andere woorden, de man heeft behoefte aan méér dan een vrouw, de vrouw echter maar aan één man. De vrouw gaat geheel op in de man harer liefde, en denkt steeds aan hem; bij den man is dat niet of in veel mindere mate het geval.

Uitzonderingen worden meest aangetroffen bij vrouwen door den man ongelukkig gemaakt, die verlaten zijn en dan verbitterd worden; iets zeer natuurlijks. Ook zijn er van nature mannelijke vrouwen, die behoefte hebben aan méér dan een man, of liever: die het onverschillig is of zij eenigen bepaalden man bezitten (en deze behoeven daarom nog geen prostituées te zijn; bij die toch is geld de hoofzaak, en dat bedoel ik hier niet) — en vrouwelijke vrouwen: de normale, die maar één man begeeren, even zoo als er meer vrouwelijk aangelegde mannen zijn; die dus niet dien hang naar zoo gezegd alle vrouwen hebben die hem aantrekken ; geslachtelijk geheel of zeer koele mannen dus. Dat alles hangt van 't aangeboren temperament af, den aanleg.

In den regel moet de vrouw iets of iemand liefhebben (wel te onderscheiden echter van geslachtsdrift); iets waaraan zij zich geheel geven kan: haar huishouden en kinderen; of <?«gehuwd: sociaal werk, een kat of hond,'n vogel, n bloem 1 De man heeft die behoefte minder, omdat hij anders, veel meer «wf/t/burger is.

Om dus van de mannen te verwachten, dat zij sexueel gelijk zouden handelen als vrouwen, geslachtelijk even zedelijk of zedig,

Sluiten