Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Naar den Sinai.

Als ik U uitnoodig, den Sinai te bestijgen, om daar de tien geboden te hooren afkondigen, en in die tien geboden de kern van geheel het Oude Testament te beschouwen, moet ik terstond er bijvoegen, dat ons eerst nog een lange reis wacht. En een reis met hindernissen. De Israëlieten vonden de Roode Zee op hun weg, en een dorre woestijn, en een leger Amalekieten. Zij kwamen de hindernissen te boven met behulp van den wonderstaf van Moses, van het manna, van het gebed van Moses op den berg.

Wij vinden op onzen weg een aantal min of meer duistere vraagstukken van letterkundige of geschiedkundige critiek, en een paar bemerkingen van Delitzsch, die we niet onvermeld mogen laten. Doch we zullen noch wonderstaf noch manna behoeven om behouden aan te komen. Alleen een weinigje geduld.

Is de Pentateuch wel door Moses geschreven ? Is hij niet veel later en uit zeer verschillende bronnen samengesteld?

Is met name de geschiedenis van den uittocht uit Egypte wel betrouwbaar?

Staat het dus wel vast, dat de Israëlieten ooit op of bij den Sinai geweest zijn?

Weten we wel, waar de Sinai lag? — zooals Delitzsch vraagt.

Sluiten