Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem aan vrouw en kind, die hem aan deze aarde, die hem aan land en volk, die hem aan verleden, heden en toekomst bindt. Ook voor liem is dit leven de voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Daarom mag hij met recht eischen, dat in zijn bedrijf voor zijn leven en gezondheid worde gewaakt, en dat hem schadeloosstelling worde gegeven, wanneer hij door een ongeval bij den arbeid wordt verminkt.

Ten slotte heelt de eerlijke en trouwe arbeider een wettig en heilig recht op een goede verzorging in den ouden dag. Naar Gods Woord moet een oud man als een vader worden geëerd. En volgens de teekening der Schrift is de oude van dagen, niet, zooals hij veelal wordt beschouwd, een oude boom, die slechts in den weg staat, maar een schoone ceder, die het woud versiert. De eere, die naar de Schrift aan den oude van dagen moet worden gegeven, zal allereerst wel hierin moeten bestaan, dat hem in zijn ouden dag een onafhankelijk bestaan worde verzekerd. Natuurlijk moet de arbeider daarvoor in de eerste plaats zelt zorg zoeken te dragen. In den zomer van zijn leven moet hij als de mieren wijs en spaarzaam leven, opdat hij ook voor den winter wat overhoude, om daarvan onbezoï'gu te kunnen leven. Maar in den i-e^el is zijn loon niet zoo groot, dat hij daarvan geregeld een verzekeringspremie kan betalen, die hem een behoorlijk pensioen waarborgt. Daarbij mist hij meestal op jeugdigen leeftijd de wijsheid om voor den ouden dag te gaan zorgen. Daarom is een wettelijke pensioenregeling dringend noodig, waardoor den oude van dagen een ouderdomspensioen wordt verzekerd.

En wie zal aan vrouwen liet recht om als vrouwen, aan kinderen, dat om als kinderen te worden behandeld ontzeggen ? De vrouw is physiek en geestelijk geheel anders aangelegd dan de man. De man is de sterkere, de vrouw is de zwakkere. En al mogen er onder de vrouwen ook enkele Brunhilde's worden gevonden, die den sterksten man in kracht evenaren, en die bij Barnum en Hailey een uitstekende plaats zouden vinden, de vrouw is het zwakkere vat, en op den handenarbeid, die voor

Sluiten