Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er bestaan zoowel op biologisch als op sociaal gebied selecties, die in ongunstigen zin werken. Deze natuurlijk zal de Staat zoo krachtig mogelijk hebben te bestrijden.

Het kan zijn, dat een selectie rechtstreeks tegen het doel van de overleving der besten ingaat. Er zijn perioden in de geschiedenis bekend, waarin door godsdienstige en politieke twisten, ook soms, maar niet altijd, door de wijze van oorlogvoeren, dt voortreffelijkste en beste Staatsburgers op ontzettende wijze werden uitgeroeid. 20)

Het kan echter ook zijn, dat een selectie zoo te zeggen over haar doel uitschiet.

Een epidemie bijvoorbeeld kan heilzaam werken door eliminatie van individuën, die reeds de kiemen der degeneratie in zich droegen.

Indien echter ongunstige levensvoorwaarden de geheele bevolking of waardevolle bevolkingsklassen met verzwakking of uitroeiing bedreigen, dan kan er wel degelijk reden zijn om zulk een selectie tegen te gaan.

Indien bijvoorbeeld door. slechte hygienische verhoudingen, slecht drinkwater, slechte voeding, slechte woning, waaronder vooral de huurkazernes der groote steden een fatale rol spelen, het peil van physieke en physische energie van geheele lagen der bevolking dreigt te dalen, heeft de overheid wel wis en degelijk in te grijpen.

Indien, een ander voorbeeld, de boerenstand door ongunstige rechtsvoorwaarden betreffende erflating, hypotheek en pacht met ondergang wordt bedreigd, dan berust het behoud van den Staat op het inzicht der Overheid, die deze rechtsvoorwaarden ten spoedigste verandert.

Wanneer echter verbetering van levensvoorwaarden, als bijvoorbeeld verkorting van arbeidsduur, verzekering tegen rampen, kan worden verkregen door de persoonlijke inspanning en vrije

Sluiten