Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dass Kampf und Ungleiches auch noch in der Schönheit sei, und Krieg und Macht und Uebermacht: das lehrt er uns hier im deutlichsten Gleichniss.«

Het noodzakelijke correlaat van ongelijkheid is strijd en goddelijk is de strijd, die vooruitgang en ontwikkeling verwezenlijkt. Uit strijd wordt het hoogere geboren.

Zoo ziet Ratzenhofer in »das Gesetz der absoluten Feindseligkeit« de voornaamste motorische kracht der politiek:

»Der gesellschaftliche Kampf bringt den sittlichen Keim im Menschen zum Leben und erweckt die Kultur.« ST)

Herediteit en selectie zijn de beide groote ontwikkelingsfactoren, uit wier in veelal tegengestelden zin werkende tendenzen de harmonie geboren wordt, waaruit de bloei der cultuur ontspruit.

Zoo wordt door harmonie de tegenstelling tusschen het tegenstrijdige en tevens overeenstemmende in hoogere eenheid opgelost.

Zoo wordt de tegenstelling tusschen mensch en Staat opgelost in het accoord der overeenstemming van hun doel en bestemming.

Het is door persoonlijkheden, in ongelijkheid ontwikkeld, in strijd gestaald, in vrijheid bloeiend, dat het ideaal der menschheid moet worden benaderd ; maar zulks ten behoeve der geheele menschheid en in den dienst van den Almachtigen Geest, die alles is, wat was, wat is en zijn zal.

Datgene wat geweest is in alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid zijn zal, is de Geest, die het Heelal doordringt, van wien alle kracht ontspruit, die in het Heelal zich openbaart, en die de ademtocht is, die alles bezielt wat leeft.

Uit dien geest zijn zoowel de mensch als de samenleving in hare verschillende organisaties voortgekomen.

De ziel der tijdelijk op aarde toevende menschen is een vonk van dien hemelglans ; hun doel is, met dien stralenglans hereend te worden.

Sluiten