Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het Geslacht Oranje-Nasiau .... biedt het zeldzame verschijnsel eener regeerende fumilie aan, in welke gedurende langer dan een eeuw de opvolging der mannen van buitengewone bekwaamheid door niet één binnengeslopen mediocriteit verbroken of gegestremd wordt.

„Inden dichten drom der bijzondere personen, die wij tegen den achtergrond onzer 17de eouw van tusachen de schermen zien opkomen en voor het voetlicht elkander verdr ingen, is er geen tweede groep, die de andere in zulke mate overschijnt; Willem de Zwijger vooraan."

*4) Nietzsche. „Also sprach Zarathuatra" II „Vou den Taranteln". Met de Tarauteln ziln de democraten bedoeld.

") Goethe. W. O. Divan. Buch Suleika.

ï6l Goethe. „Faust" lier Teil Ier Act, Rittersaal.

s') ö. Ratzenliofer. rWesen und Zweck der Politik", I, bl. 69.

ï8i Von Schack, „Nachte des Orients."

Sluiten