Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip ook van het proces van ontwikkeling, dat zich thans op dit terrein der wetenschap openbaart. Waarlijk curieus is het om nu al die scherpe oordeelvellingen over de celstraf, waaraan ook de reeds vernielde schrijver zich zoo van harte aansluit, te lezen, voor hem ten minste, die zich nog herinnert, hoe het nu ruim een vierde eeuw geleden juist zoo was ten opzichte van de gemeenschappelijke opsluiting. Toen scheen de celstraf hier alle heil mede te zullen brengen ; men kon haar niet genoeg loven; door haar zou de criminaliteit sterk verminderen en wat dies meer zij; toen men millioenen voor haar had uitgegeven, juichte men en snoefde er op dat Nederland nu op crimineel gebied in de voorste rij der beschaafde volkeren stond. Nu heet het «Kruisigt haar». Zoo was het toen en zoo is het nu, en zoo zal het weder over eene vierde eeuw wezen, als men zich thans door al die illusiën en utopiën op psychiatrisch of sociologisch gebied laat medeslepen, die nu in de mode zijn. Kn daarna wederom wat anders, in infinitum. Maar immer slechts wisseling, nooit ernstige verbetering, ten minste niet zulk eene, die wat verder gaat dan blootelijk het belang der humaniteit, zulk eene, die in de maatschappelijke ramp der criminaliteit eene beduidende verandering te weeg brengt. Omdat er ook immer maar van losse theoriën de sprake is en daarmede slechts in den donker wordt rondgetast. Men moet weten wat de criminaliteit is, haar wetenschappelijk begrijpen, zal men haar met vrucht kunnen aangrijpen. En die kennis kan alleen worden geput uit de psychologie, niet echter uit de bloot physiologische, maar uit zulk eene, welke op de nieuwere biologie berust.

En van die noodzakelijkheid, waarop door mij al herhaaldelijk is gewezen, dat het zich thans openbarend proces van ontwikkeling der studie van het strafrecht aan de uitkomsten der natuurwetenschap worde aangesloten, daarvan schijnt b.v. om maar bij denzelfde te blijven — maar hij is de eenige niet — den bovenvermelden schrijver ook wel nog niets bekend te wezen. Wellicht begrijpt hij er ook niets van, is

Sluiten