Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervangen. Bepaalt men van twee punten liet lengteverschil en bovendien in beide een azimut, dan bestaat er tusschen de afwijking in lengte en die in azimut een door Laplace aangegeven eenvoudige betrekking, waaraan de resultaten kunnen worden getoetst, en die dienen kan tot verbooging der nauwkeurigheid van de resultaten der graadmeting: dergelijke punten worden punten van Laplace genoemd.

Uit de afwijkingen der breedte en die der lengte, kan de afwijking tusschen de normaal der geoïde en die der ellipsoïde worden berekend, welke de schietloodafwijking wordt genoemd. De normaal der geoïde valt samen met de vertikaal, dus met de richting der zwaartekracht. Zooals bekend is, is deze laatste de resultante van de aantrekkende kracht der massadeelen van de aarde, en van de middelpuntvliedende kracht, veroorzaakt door de draaiing van de aarde om hare as. De grootte der aantrekkende kracht is omgekeerd evenredig met met bet vierkant van den afstand der aantrekkende massa's; massaophoopingen of massatekorten in de nabijheid van liet beschouwde punt oefenen daarom een belangrijken invloed uit; vandaar dat men aanvankelijk de afwijkingen geheel aan lokale attracties toeschreef; ongetwijfeld spelen deze een voorname rol, maar ook meer verwijderde doch uitgestrekte onregelmatigheden in de verdeeling der massa kunnen een zeer merkbaren invloed uitoefenen. Voor zoover die onregelmatigheden in de verdeeling der massa waarneembaar zijn: gebergten van bekende geologische samenstelling of zeeën, is de invloed op de richting der zwaartekracht te berekenen

Sluiten