Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet die ruime en vruchtbare toepassing in de pathologische anatomie gevonden heeft, als aan haar belang evenredig is, dan kan dat alleen op een no£ aanwezige technische onvolkomenheid berusten.

o o

Zeker moet hier ook de baanbrekende methode van Nissl genoemd worden, waardoor de pathologische anatomie van de zenuwcel eerst de voornaamste schrede op den weg harer ontwikkeling kon doen. Is niet in de methode van Marchi een hoogst belangrijk en eenvoudig hulpmiddel gegeven om de recente ontaarding in het zenuwstelsel onder gunstige omstandigheden over den grootsten afstand te vervolgen P En hoe kunnen we — om op een ander gebied te komen — ons eigenlijk voorstellen, dat wij verder gekomen zouden zijn, als wij niet over kleurmethoden beschikten, die alleen bepaalde elementen van weefsels of ziekelijke producten, bijv. de elastische vezelen, het fibrine enz. zichtbaar maken door ze in een bepaalde kleur tegenover de omgeving te kenmerken ? Mogen wij met het oog op de vruchten van een nog zoo kort verleden niet met goed vertrouwen op die van de toekomst hopen en bestaat hiertoe niet te meer grond, waar een toch altijd betrekkelijk ruwe empirie meer en meer verdrongen zal worden door een techniek, steunende op beginselen, wier formuleering slechts door een breeder natuurwetenschappelijk inzicht zal mogelijk blijken ? Ik zoude in deze richting kunnen doorgaan met vragen, maar wil liever een andere vraag, die zich mogelijk al bij U tengevolge eener associatie door contrast opgeworpen heeft, onder de oogen zien, namelijk deze, of een zoo eenzijdige accentueering van de beteekenis der techniek voor den beoefenaar der pathologische

Sluiten