Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING.

I.

Openlijke aankondiging of aanprijzing van diensten, hulpmiddelen of raadgevingen ter voorkoming van geboorten.

ADVERTENT1ËN.

Van de door den Nieuw-Malthusiaanschen Bond aangestelde deskundigen adverteert er slechts eene (Mevrouw Van der Kar— Samson in Het Volk.)

Overigens adverteeren in hier verschijnende of veel gelezen bladen (met name in het Nieuwsblad voor Nederland, de Nieuwe Rotterdammer Courant, Het Volksdagblad, De Courant) niet minder dan 24 zoogenaamde Nieuw-Malthusiaansche deskundigen, met vermelding van haar (hun) spreekuur. Alle vierentwintig staan, zonder uitzondering, bekend als zich desverlangd ook leenende tot het opwekken van abortus.

Het Alg. Handelsblad en de organen der anti-revolutionnaire, roomsch-katholieke, israëlietische en christelijk-historische pers stellen voor deze categorie van personen hunne advertentiekolommen niet open, en ook De Nieuwe Courant, Het Nieuws van den Dag,') De Telegraaf,') De Echo en enkele andere bladen doen dit niet meer, sinds vooral van medische zijde is gewezen op de onberekenbare physieke en moreele ellende, ziekte, dood en zedenbederf, door deze advertenties veroorzaakt.

') Sporadisch komen in den laatsten tijd deze advertenties weder in Het Nieuws van den Dag en De Telegraaf voor.

Sluiten