Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len voor mannen en vrouwen, of van andere raadgevingen ter voorkoming van zwangerschap of geboorte, open of in open couvert in de brievenbussen, of in werkmansbuurten op de trappen geworpen werden, als gewone reclamebiljetten, zoodat ze zelfs aankomende knapen en meisjes in handen kwamen.

Een voorbeeld, lang niet het ergste van wat op die wijze langs de huizen wordt verspreid, levert het strooibiljet van Hygiëa:

„HYG1ËA"

Reguliersgracht 45, Amsterdam, Januari 1905.

AMSTERDAM.

M. M.

Hiermede heb ik de eer U kennis te geven van de opening van mijn magazijn

„HYGIËA"

Artikelen voor Ziekenverpleging, Gummiwaren, Verbandstoffen, Binnen- en Buitenlandsche Specialités, de nieuwste Neo-Malthusiaansche middelen enz.

45 Reguliersgracht bij de Keizersgracht.

Ik veroorloof mij, Mevrouw, speciaal Uwe attentie te vragen voor de groote keuze in de nieuwste en doeltreffende Voorbehoedmiddelen als Noffke's Zekerheids-Pessariën, Tablet Regina, L'Absorbiteur, Neo-Sol Injecteur en vele anderen.

Alleenverkoop voor Nederland der beroemde pillen en droppels van de Doktoren Heilmann en Lebeau, onfeilbare middelen tegen alle stoornissen of wegblijven der periode. De gediplomeerde Deskundige is dagelijks te consulteeren.

Mij beleefd in Uwe welwillende protectie aanbevelend,

Hoogachtend,

.Hygiëa".

Reguliersgracht 45.

Dit etablissement heeft ook doorgaans een plakkaat in de winkelkast hangen, waarop de hierboven gespatieerde woorden tot ergernis van den voorbijganger met groote letters staan vermeld, en waarin openlijk afdrijvende middelen worden aanbevolen.

Sluiten