Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de eerste schrede zou kunnen zijn op den nieuwen weg: het kwaad onder de oogen zien en tegelijk handelend optreden. Geen bestrijding van elkaar; maar een eendrachtig handelen ten bate der gemeenschap.

De taak is zwaar; maar loonend, en bovenal, wij verzuimen onzen plicht indien wij niet doen wat wij kunnen, nu wij weten het helsch en onduldbaar lijden der vrouwen in de huizen

van ontucht.

Laten wij de oogen open houden voor de zoo duidelijk merkbare sexueele overprikkeling bij jong en oud, gevolg van verkeerde toestanden

in ons leven.

De krankzinnigen-gestichten worden steeds voller; jongens, die „reeds verdronken waren voor zij water gezien hadden," eindigen al te vaak hun nog jong leven in een gesticht of inrichting. Niet zelden moet een doktor van rechts naar links telegrafeeren om een patiënt geplaatst te krijgen.

Zenuwgestichten verrijzen als uit den grond; vroegere concert- en vermaak-gebouwen worden veranderd in zenuwinrichtingen — kenmerkend teeken van onzen tijd, gevolg van al te groote

Sluiten