Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lingen liet zingen in Den Haag, die uitsluitend door mij gevormd zijn, van het oogenblik af, dat ze met zingen begonnen.

Een groote fout ook van de zangers en zangeressen van dezen tijd is : het te vroeg optreden, en ook hierin geven de conservatoria bij ons te lande een slecht voorbeeld. Reeds in het tweede studiejaar reizen de leerlingen de provinciesteden af en treden in allerlei oratorium-partijen op. Ik vind het eenvoudig een schande, dat de tijd, die enkel en alleen voor studie bestemd moest zijn, op een dergelijke manier besteed wordt. Ik heb weieens gehoord, dat een leerlinge van het Amst. Conserv. met een zeer mooie stem zoo dikwijls optrad en zooveel partijen had te studeeren, dat ze voor oefeningen geen tijd had. Al werd 'daar dus het beste onderwijs gegeven, dan zou het nog geen vruchten dragen. De direkteur moest eenvoudig het optreden gedurende den studietijd verbieden. Voor een leermeester of -meesteres, die niet aan een inrichting verbonden is, geldt nog weieens de verontschuldiging, dat hunne leerlingen geen gelegenheid hebben om aan het publiek te gewennen, en dat ze daarom het zingen van de een of andere partij in een klein stadje als die gelegenheid aangrijpen ; maar het conservatorium met zijn voordrachtsoefeningen heeft die verontschuldiging niet. — Waar ik nu volle sympathie heb voor die voordrachtsoefeningen als een gelegenheid voor de leerlingen om aan het publiek te gewennen, keur ik de wijze, waarop ze zijn ingericht, onvoorwaardelijk af. De leerling toch studeert nu eenigen tijd op een aria of een paar liederen, expresselijk voor die gelegenheid uitgezocht, en wordt dus afgericht, en wordt aangehoord door een publiek, dat voor een groot deel bestaat uit menschen, die een gratis-middagconcert wel aardig

Sluiten