Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgezonden worden naar Indië om daar het evangelie te prediken, maar ook van algemeen belang voor de christenen, omdat het Boeddhisme eene levens- en wereldbeschouwing tracht in te dragen in het bewustzijn van de christenvolken, die in strijd is met het Christendom.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat ik als onderwerp voor deze ure koos: ,,Het Boeddhisme en het Christendom.'1''

Wanneer wij vragen naar den oorsprong van het Boeddhisme, worden wij gewezen op de geschiedenis van zijn stichter. Het is na de onderzoekingen van Oldenberg ') niet twijfelachtig meer dat in de Palilitteratuur een historische kern bewaard is, waardoor wij in hoofdtrekken zekere kennis hebben van het leven van Boeddha. In het midden van de zesde eeuw v. Chr. werd Siddhattha te Kapilavatthu, in het N. van Voor-Indië, uit het adellijke geslacht der Sakya geboren. Een jongere vorm der overlevering heeft zijne geboorte en zijne jeugd in een geheimzinnig nimbus van heerlijkheid gehuld !). Rijk en weelderig werd hij opgevoed. Op zijn zestiende jaar deed zijn vader hem in het huwelijk treden met Bhaddakacca, uit welk huwelijk hem een zoon Rahula geboren werd, die later een van zijne discipelen was. Hij kon evenwel in het weelderige leven zich niet bestendig gelukkig gevoelen; de gedachten van lijden, van vergankelijkheid en van dood grepen hem aan, en zoo verliet hij in zijn 29ste levensjaar huis en vrouw en kind, om de eenzaamheid in te gaan en daar de oorzaken van de ellende

') Buddhistische Studiën, Zeitsch. d. Deutschen Morgenl. Geselschaft, 1898, S. 52. 613 ff. Buddha, Sein Leben, seine Lelire, seine Gemeinde, Stuttgart und Berlin, 1903, S. 84 ff.

2) Dr. H. Kern, Geschiedenis van het Buddhismi en Indië, Haarlem, 1882, I, blz. 20—42.

Sluiten