Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouders op te halen en te glimlachen, gelijk velen in onze dagen doen, zichzelve houdende voor zeer verstandig. Zoo iets is toch al te dom en gemakkelijk

Neen. het past ons, te waardeeren dit soms zoo ernstig zoeken naar waarheid, zoowel van theïst, pantheïst, als atheïst.

Alleen dienen al deze andersdenkende zoekers elkaar niet te beschouwen als vijanden of domooren, maar als collega's-zoekenden naar Waarheid.

En let nog op het slot, o gij die ongeduldig en sceptisch met Pilatus (Joh. 18, 38) vraagt: Wat is Waarheid!? Let nog op het slot van dit fabeltje (van Spurgeon is 't afkomstig), van dit fabeltje vau de 4 mugjes.

Het slot is zoo : Nadat de 3 eerste muggen (jonge luitjes nog) gesproken hadden en een sigaretje hadden opgestoken om uit te blazen van hun wijsheid-spreken,... toen draaide de vierde van dit quartet zich met een ruk ongeduldig op zijn stoeltle rond en bromde, schouder ophalend, in zijn baardje : Mug Piep zegt dat de olifant is een horizontaal vlak; mug Zephir zegt: niet waar, want de olifant is een verticaal vlak ; en mug Liliput zegt: .,Neen, maar de olifant is 'n laan van kromme boomen zonder kruinen." Wat is waarheid! Parbleu! Ik zeg nu maar dat de olifant in 't geheel niet bestaat!...

Wie waren nu bekrompen? Antwoord: De eerste 3 muggen.

Maar wie was bepaald onwijs? Antwoord: de vierde, de scepticus.

Conclusie: Ik ben liever bekrompen dan onwijs.

Stelling: Er is ééne Werkelijk bestaande Waarheid. Doch toegegeven moet worden dat deze niet geheel door ons menschen kan worden overzien. Wel benaderd, ten dèèle gezien. Maar dan ook gezien. De Waarheid is er.

Anecdote

aan het adres dergenen die maar zonder veel nadenken zeggen dat er zeker wel geen God is.

Wijlen professor Acquoy te Leiden placht aan zijne studenten te vertellen van dien mijnheer die, onder het billarten, tusschen het maken van twee stooten, op één been staande, en al mikkende op zijn bal, zoo tusschen het billarten door, uitriep: Een God zeg jullie?... Een God is er niet!... Waarachtig ik stoot mis... geen krijt op de queu... jou beurt.

Sluiten